logo vierkant wieltje vzw
Image

Wat is het Vierkant Wieltje ?

Het Vierkant Wieltje is opgericht door een groep ouders die de toekomst van hun jongvolwassen kinderen met een beperking willen uitbouwen.

Onze jongeren willen graag deel uitmaken van onze maatschappij en een eigen leven leiden. Helaas is onze samenleving daar niet altijd op ingesteld en dat zorgt regelmatig voor problemen. Zo is de invulling van een zinvolle tijdsbesteding en de mogelijkheid om begeleid-zelfstandig te kunnen wonen niet altijd zo evident.

Nadat ze de school hebben verlaten, kunnen sommigen vrijwilligerswerk doen of naar een atelierwerking in een dagcentrum gaan. Maar daar is niet voor iedereen een plaats. Daarom willen wij in eerste fase zorgen voor de opstart van een dagbesteding waar deze jongeren leuke activiteiten kunnen doen en sociale contacten kunnen onderhouden.

Daarnaast willen deze jongeren het ouderlijke nest verlaten en een eigen plaatsje in de samenleving vinden. Hiervoor zijn we bezig met de ontwikkeling van een kleinschalig aangepast woonproject dichtbij een wooncentrum met aangepaste begeleiding.

De budgetten die de jongeren vanwege de overheid krijgen, volstaan echter niet om alle kosten te kunnen dragen. Daarom werkt de vzw ook rond de financiering van dit project.

Onze brochure
0

Doelstellingen

Image

In een eerste fase willen we contacten leggen met de diverse partijen die nodig zijn om de opstart en de continuïteit van de werking van de vzw te verzekeren.

Daarnaast zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden om financiële middelen te genereren en worden potentiële sponsors, peters en meters aangesproken.

Doelstelling 1

Opstart van een dagbesteding voor de jongeren die geen zinvolle bezigheid of te weinig sociale contacten hebben. Afhankelijk van de vraag en financiële middelen zal deze stilaan uitgebouwd worden.

Doelstelling 2

Ontwikkeling van een woonproject met zorg op maat gelegen in of dichtbij het centrum van een gemeente zodat onze jongeren deel kunnen uitmaken van de gemeenschap. Voor elke toekomstige bewoner wordt een private aangepaste woonunit voorzien met daarnaast gemeenschappelijke ruimten die de sociale contacten bevorderen.

Onze gasten

Mathias
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique

Contacteer ons

Nieuws van het Vierkant Wieltje

Contact

Het Vierkant Wieltje VZW
Kastelijn 61 - 2300 Turnhout

Rekening

Steunen kan op :
BE61 0689 0670 6517

Vrijwilligers

Wil je meehelpen in onze vzw of tijdens een van onze evenementen ?

© 2018 Het Vierkant Wieltje vzw